top of page

CENÍK 

Základní ceny služeb za stěhování


stěhování                      175,- - 250,- CZK / hod / pracovník - dle povahy a pracnosti zakázky

 

stěhování nadstandardních a nadměrných břemen či předmětů,

vyžadujících zvláštní zacházení – dle povahy předmětu a zakázky.


vyklízecí služby             150,- - 250.- CZK / hod / pracovník - dle povahy a pracnosti zakázky
balicí služby                  120,- - 150,- CZK / hod / pracovník - dle povahy a pracnosti zakázky
příprava stěhování       120,- - 150,- CZK / hod / pracovník - dle povahy a pracnosti zakázky

 

Tarif  „stěhování po Praze“ 1 250,- CZK / pracovní den


v ceně zahrnuto:
- Pronájem vozu s řidičem (při dlouhodobé bezproblémové spolupráci dle dohody i bez řidiče) na 8 hod dle dohody s klientem od přistavení vozu, za každou další započatou hodinu účtujeme 220,- CZK
- 50 km po Praze, při překročení tohoto limitu účtujeme 10,- CZK / km, nebo dle aktuální dohody s klientem.

Upozornění klientům: řidič koordinuje nakládku a vykládku, pokud je třeba jeho pomoci při vlastním stěhování je účtována služba „stěhování“  dle výše uvedeného ceníku.

 

Tarif „stěhování mimo Prahu“

 

Účtujeme 13,- CZK / km za trasu od nakládky po vykládku, v případě vytížení oběma směry účtujeme zvýhodněnou taxu 10,- CZK/ km. K zakázce časově náročnější než 8 hod, účtujeme příplatek 600,- za každé další započaté 4 hodiny.

Upozornění klientům: řidič koordinuje nakládku a vykládku, pokud je třeba jeho pomoci při vlastním stěhování je účtována služba „stěhování“  dle výše uvedeného ceníku.


 

Tarif „stěhování v rámci EU“

Účtujeme 13,- CZK / km za trasu od nakládky po vykládku, v případě vytížení oběma směry účtujeme zvýhodněnou taxu 10,- CZK/ km. K zakázce časově náročnější než 8 hod, účtujeme příplatek 600,- za každé další započaté 4 hodiny. Ke konečné ceně zakázky je nutno připočítat také poplatky za placené úseky dálnic (např. Polsko, Francie, Itálie atd … )

Upozornění klientům: řidič koordinuje nakládku a vykládku, pokud je třeba jeho pomoci při vlastním stěhování je účtována služba „stěhování“  dle výše uvedeného ceníku.

 

 

STĚHOVÁNÍ

Ke každému zakázce v oboru stěhování a přeprava osob a nákladů přistupujeme individuálně, s maximálním přihlédnutím k povaze zakázky, přání a možnostem klienta. Vždy optimalizujeme počet pracovníků využitých při zakázce, jejich počet závisí na objemu zakázky, její pracnosti, případných nadstandardních službách a přání zákazníka. 


Ceník služeb je orientační, prosím pokládejte jej za výchozí bod k jednání o provedení a účtování zakázky, rozhodující je vždy konečná dohoda s klientem, vztahující se ke konkrétní zakázce..

Účtování zakázek probíhá vždy v hotovosti nejpozději při dokončení zakázky, případně zálohově, po dohodě s klientem.

Nejsme plátci DPH.

Základní ceny služeb za přepravu osob a nákladů

nakládka a vykládka            120,- - 200,- CZK / hod / pracovník - pouze v dohodnutých případech  

 

 

Tarif „přeprava po Praze“

 

1250,- CZK / pracovní den

 

v ceně zahrnuto:
- Pronájem vozu s řidičem (při dlouhodobé bezproblémové spolupráci dle dohody i bez řidiče) na 8 hod dle dohody s klientem od přistavení vozu, za každou další započatou hodinu účtujeme 220,- CZK
- 50 km po Praze, při překročení tohoto limitu účtujeme 10,- CZK / km, nebo dle aktuální dohody s klientem.

 

Tarif „přeprava mimo Prahu“

 

Účtujeme 13,- CZK / km za trasu od nakládky po vykládku, v případě vytížení oběma směry účtujeme zvýhodněnou taxu 10,- CZK/ km. K zakázce časově náročnější než 8 hod, účtujeme příplatek 600,- za každé další započaté 4 hodiny.

 

Tarif „přeprava v rámci EU“

Účtujeme 13,- CZK / km za trasu od nakládky po vykládku, v případě vytížení oběma směry účtujeme zvýhodněnou taxu 10,- CZK/ km. K zakázce časově náročnější než 8 hod, účtujeme příplatek 600,- za každé další započaté 4 hodiny. Ke konečné ceně zakázky je nutno připočítat také poplatky za placené úseky dálnic (např. Polsko, Francie, Itálie atd … )
 

 

PŘEPRAVA OSOB A NÁKLADŮ

Dodávky půjčujeme buď po předchozí dlouhodobé bezproblémové spolupráci, nebo na doporučení důvěryhodné osoby.


Tarif „půjčovna dodávek po Praze“

 

1250,- / pracovní den

v ceně zahrnuto:

- Pronájem vozu na 8 hod dle dohody s klientem od přistavení vozu, za každou další započatou hodinu účtujeme 220,- CZK.
- 50 km po Praze, při překročení tohoto limitu účtujeme 10,- CZK / km, nebo dle aktuální dohody s klientem.

Tarif „přeprava mimo Prahu“

 

Účtujeme 13,- CZK / km za trasu od nakládky po vykládku, v případě vytížení oběma směry účtujeme zvýhodněnou taxu 10,- CZK/ km. K zakázce časově náročnější než 8 hod, účtujeme příplatek 600,- za každé další započaté 4 hodiny.

Mimo území ČR (vyjma SR) dodávky nepůjčujeme.

NABÍDKA PRO FILM

Denní pronájem vozu s řidičem (při dlouhodobé bezproblémové spolupráci dle dohody i bez řidiče) - vše „na klíč“ dle aktuální dohody s produkcí a profesních zvyklostí

 

PŮJČOVNA DODÁVEK

bottom of page